Trivselspakke.dk: Sådan får I et bedre psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø er afgørende for medarbejdernes trivsel og arbejdspladsens effektivitet. Mange virksomheder oplever dog, at de mangler den nødvendige viden og de rigtige værktøjer, når de vil arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

Derfor har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i samarbejde med Velliv Foreningen udviklet en værktøjskasse, som ledere og medarbejdere på mindre og mellemstore virksomheder kan bruge til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. I værktøjskassen finder I viden om, hvad psykisk arbejdsmiljø er og konkrete råd og inspiration til, hvordan I kan arbejde med det.

Arbejdet tager udgangspunkt i seks faser og en gratis spørgeskemaundersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.


Hør seniorforsker Thomas Clausen forklare de enkelte faser


Sådan gør I

Når I arbejder med arbejdsmiljøet, vil arbejdet typisk gennemløbe seks faser og hvis I går systematisk til værks, viser erfaringerne, at I kan nå langt.

Fase 1

I opstartsfasen lægger I fundamentet for indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Her får I lagt en plan for indsatsen og sat mål for, hvad I gerne vil opnå.

Fase 2

I kortlægningsfasen danner I jer et overblik over arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads. I kortlægger jeres psykiske arbejdsmiljø ved hjælp af et spørgeskema, som NFA har udviklet. I får adgang til spørgeskemaundersøgelsen her.

Fase 3

I fasen prioritering skal I sammen prioritere de emner, som I ønsker at arbejde med. Det er jeres arbejdsmiljø, det drejer sig om, så det er vigtigt, at både ledere og medarbejderne er med til at beslutte, hvilke emner I skal arbejde videre med.

Fase 4

I handleplansfasen skal I udvikle handleplaner, der beskriver, hvordan I skal arbejde med de prioriterede emner. Handleplanerne skal være konkrete, så I ved præcis, hvad I skal gøre. Når I har lavet handleplanerne, er det vigtigt, at I får sat planerne i værk på arbejdspladsen.

Fase 5

Når I har lavet handleplanerne, er det vigtigt, at I i implementeringsfasen får sat planerne i værk på arbejdspladsen. Medarbejderne spiller en vigtig rolle i implementeringen, og I skal huske at følge op på handleplanerne.

Fase 6

Og når I synes, at I er ved at være i mål, er I nået til evalueringsfasen. Her er det vigtigt, at I evaluerer og lærer af forløbet. På den måde kan I også med tiden blive bedre til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og jeres trivsel på arbejdspladsen.


Hvad er psykosocialt arbejdsmiljø?

Det psykiske arbejdsmiljø er forhold i jeres arbejde, der har betydning for, hvordan I kan løse jeres arbejdsopgaver, og hvordan I trives på jeres arbejdsplads.

Det kan eks. være jeres samarbejde med kolleger og ledelse, eller hvordan arbejdet er organiseret.

Negativ adfærd som mobning, chikane, trusler og vold er også en del af det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø og lær om de 30 emner, vi måler i NFA’s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Her kan I også finde dialogværktøjer om de 30 emner, der kan hjælpe jer med at få sat dialogen om jeres arbejdsmiljø i gang.


En systematisk proces

Når I skal arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, kan I med fordel følge disse anbefalinger:

En fælles indsats

Ledelsen skal støtte op om indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet, og alle medarbejderne skal inddrages. På den måde sikrer I, at processen forankres på arbejdspladsen, og at alle tager ansvar.

Tilpasning

Alle arbejdspladser er forskellige, så det er altid nødvendigt at tilpasse indsatsen til de behov, vilkår og forudsætninger, som I har på netop jeres arbejdsplads.

Kommunikation

Der skal løbende kommunikation til de medarbejdere, som ikke er med til at planlægge og gennemføre indsatsen. Det sikrer engagement og bred opbakning til indsatsen på jeres arbejdsplads.