Fase 6 – evaluering

I skal nu evaluere hele processen. I denne fase skal I finde ud af, hvordan I håndterede de udfordringer I oplevede undervejs.

Hvordan kan I fx. blive bedre til at gennemføre indsatser i fremtiden? Sørg derfor for, at I tager jer god tid til denne sidste del af processen.


I nedenstående video forklarer seniorforsker Thomas Clausen om evaluering og læring i fase 6


Gennemfør en systematisk evaluering

En evaluering af jeres proces er vigtig for, at I kan få overblik over, om I har skabt de ændringer, I ønskede.

Beslut, om styregruppen skal lave en samlet evaluering, eller de enkelte arbejdsgrupper skal evaluere på deres indsatser.

Evalueringen er vigtig, for at I ved, om:

  • Der er nogle indsatser, I fortsat skal arbejde videre med
  • Hvad I er nået i mål med
  • Hvad I skal have fokus på næste gang.

Lær af jeres erfaringer – bliv klogere til næste gang

  • Diskutér de erfaringer, udfordringer og Aha-oplevelser, I har haft undervejs i processen.
  • Er I blevet overrasket over noget? Fik I pludselig nye idéer undervejs…?
  • I kan bruge HVAD SKAL DER LINKES TIL? evalueringsskemaet

Gør evalueringen synlig for alle på arbejdspladsen

Når I har evalueret jeres indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, er det vigtigt, at I sørger for, at alle medarbejdere bliver orienteret om resultatet. Hvis det bliver synligt, hvordan processen har ført til forbedringer af arbejdsmiljøet, vil der være større opbakning til den, næste gang I sætter en indsats i gang.


Brug erfaringerne næste gang I skal arbejde med jeres arbejdsmiljø

Større forandringer sker ikke med det samme. Forandringer i det psykiske arbejdsmiljø vil ske over tid og ofte fortsætte lang tid efter, at I har afsluttet indsatsen.

På et tidspunkt vil det være tid til en ny kortlægning af jeres psykosociale arbejdsmiljø og trivsel. Hvis I opdager nogle nye ting i arbejdsmiljøet, som I vil gøre noget ved, anbefaler NFA, at I igen tager en tur igennem processens seks faser – og at I selvfølgelig bruger de erfaringer, som I allerede har gjort jer.