Fase 5 – implementering

I skal nu til at implementere jeres handleplan(er) og omsætte idéerne til et bedre arbejdsmiljø.

Erfaringerne viser, at det især er i denne del af processen, at der er risiko for, at indsatserne går i stå. Så det er vigtigt, at I har et vedholdende fokus på implementeringen af handleplanen(erne), og at I løbende følger op på, hvordan det går.


Hør seniorforsker Johan Simonsen Abildgaard forklare om implementering og opfølgning i fase 5


Involvér medarbejderne

Involvér medarbejderne i processen. Orientér dem om:

 • Hvornår I begynder at arbejde med aktiviteterne fra handleplanerne
 • Hvad de skal gøre
 • Hvor lang tid I forventer at arbejde med handleplanerne.

Lav klare aftaler

 • Hold et møde i arbejdsgrupperne, afsæt ca. 1 time.
 • Beslut, hvem, der gør hvad, og hvornår. Lav klare aftaler, så alle ved, hvad de skal.
 • I kan bruge HVAD SKAL DER LINKES TIL? Implementeringsskemaet. Det hjælper jer med at bevare overblikket.

Følg op på handleplanen(erne), og gør indsatserne synlige

 • Følg løbende op: virker indsatsen som den skal? Eller skal I justere på handleplanen(erne)?
 • Det er helt ok at ændre i handleplanerne undervejs i takt med, at I bliver klogere.
 • Hold løbende møder i styregruppen og arbejdsgrupperne, hvor I sparrer og deler erfaringer, udfordringer og succeser.
 • Sørg for, at alle bliver inddraget i processen, og at de ved, hvordan den skrider frem.
 • Vær synlige, engagerede, positive og konstruktive gennem hele processen – både i styregruppen, arbejdsgrupperne og udadtil over for resten af medarbejderne på arbejdspladsen.

Ved at følge disse tips får I de bedste chancer for, at jeres handleplaner bliver omsat til faktiske forbedringer i arbejdsmiljøet.

Tjekliste

 • Løser indsatsen et problem i hverdagen?
 • Handler indsatsen om det, der fylder hos jer?
 • Har vi den nødvendige opbakning fra ledelsen?
 • Har vi involveret alle relevante medarbejdere?
 • Er der afsat ressourcer?
 • Ved vi hvem, der styrer indsatsens forløb?
 • Fortæller vi om indsatsen på en god måde til resten af arbejdspladsen?