Fase 4 – handleplaner

I skal nu gang med at udarbejde handleplaner for de prioriterede emner. Det er en god idé at bruge tid på at lave gode handleplaner.

Handleplanerne giver jer en klar plan for, hvad I helt konkret skal gøre, hvem der gør hvad og hvornår. Handleplanerne udvikler I på et handleplansmøde.


Hør seniorforsker Thomas Clausen forklare om handleplaner i fase 4


Om psykisk arbejdsmiljø

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø og de 30 emner, der måles i NFA’s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Her kan I også finde dialogværktøjer om de 30 emner, der kan hjælpe jer med at få sat dialogen om jeres arbejdsmiljø i gang.


Afhold handleplansmødet

 • Start med at gennemgå de emner, I prioriterede på prioriteringsmødet.
 • Lav en handleplan for hvert af de prioriterede emner. Det kan nogle gange være en god idé, at bryde større handleplaner op i flere mere afgrænsede handleplaner.
 • I skal være meget konkrete, når I laver handleplaner. Lav klare aftaler, så I ved, hvad der skal ske, og hvem der har ansvaret for de enkelte indsatser.
 • Brug NFA’s handleplansskema til at beskrive handleplanerne. Find skemaet her Link til NFA’s handleplansskema.
 • Diskutér, hvordan I vil inddrage de relevante medarbejdere i udviklingen og implementeringen af handleplanen.

HVAD SKAL DER LINKES TIL? Se eksempler på handleplaner, som andre arbejdspladser har udviklet for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.


Hvordan kommer I i mål med jeres handleplaner?

Til sidst på mødet samler I op på jeres handleplan (handleplaner). I kan bruge disse dialogspørgsmål til at kvalitetssikre planen:

 • Beskriver handleplanen tydeligt, hvordan I skal arbejde med indsatsområdet?
 • Passer handleplanen ind i arbejdsgangene?
 • Ved alle, hvad de skal, og hvem de kan gå til?

Sørg for, at alle medarbejdere får kendskab til jeres handleplan(er)

 • Afhold et møde i de enkelte afdelinger eller for hele arbejdspladsen, hvor I fortæller de øvrige medarbejdere om jeres handleplan(er), og hvad der kommer til at ske hvornår.
 • Fortæl, hvad I forventer af medarbejderne, og hvordan de bliver inddraget i implementeringen af indsatserne.

Gode råd

 • Ledelsen skal bakke op og afsætte de nødvendige ressourcer til indsatsen
 • Sørg for at planen er realistisk. Bryd eventuelt større problemer op i mindre dele
 • Vær konkrete
 • Opstil mål og delmål – det giver overblik
 • Inddrag og få opbakning fra alle på arbejdspladsen til jeres beslutninger og løsninger