Fase 2 – kortlægning

I skal nu gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, der kortlægger det psykiske arbejdsmiljø og jeres trivsel på arbejdspladsen.

I skal også finde ud af, hvordan I motiverer jeres kolleger til at deltage i undersøgelsen, og hvordan I vil melde resultaterne tilbage til medarbejdere og ledere på jeres arbejdsplads.


Hør seniorforsker Thomas Clausen forklare om kortlægning i fase 2


Spørgeskema og fortrolighed

Det er vigtigt, at I gennemfører spørgeskemaundersøgelsen på en måde, så besvarelserne bliver behandlet fortroligt. Det giver medarbejderne en tryghed at vide, at deres svar ikke kan blive genkendt, og det betyder, at I får et mere præcist billede af det psykiske arbejdsmiljø og jeres trivsel på arbejdspladsen.

Her på hjemmesiden har I mulighed for at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads – og det er gratis.

Spørgeskemaundersøgelsen baserer sig på NFA’s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaet indeholder 88 spørgsmål og måler 30 emner af det psykiske arbejdsmiljø. det tager ca. 20 minutter at besvare spørgeskemaet – Læs mere om spørgeskemaet.

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø og de 30 emner, der måles i NFA’s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Her kan I også finde dialogværktøjer om de 30 emner, der kan hjælpe jer med at få sat dialogen om jeres arbejdsmiljø i gang.

Før I sætter undersøgelsen i gang, er det vigtigt, at ledere og medarbejdere bliver enige om, at det er det, I skal gøre. Det kan I fx drøfte i jeres samarbejdsudvalg eller arbejdsmiljøudvalg.

Inden I sætter undersøgelsen i gang, skal I huske at orientere medarbejderne om, at det er vigtigt, at de svarer. Jo flere, der svarer, jo mere troværdig bliver undersøgelsen.

HVAD SKAL DER LINKES TIL?: Du kan læse mere og oprette en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på jeres arbejdsplads.

Gode råd

Fortæl medarbejderne, at deres besvarelse skal bruges til at finde ud af, hvordan I kan forbedre det psykosociale arbejdsmiljø. Medarbejdernes besvarelse er central for, at I kan skabe en reel forbedring af de udfordringer, som I oplever på arbejdspladsen.

Når spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet, modtager I en rapport, hvor I kan danne jer et overblik over jeres resultater og læse beskrivelser af alle emnerne. Rapporten indeholder to kapitler:

  1. en indledning med en oversigt over scoren for alle emner af psykisk arbejdsmiljø og trivsel samt en oversigt over negativ adfærd, herunder mobning, vold, chikane og trusler.
  2. en beskrivelse af alle emnerne inden for det psykiske arbejdsmiljø, som giver en bedre forståelse af resultaterne.

Rapporten viser kun resultater for spørgsmål, hvor fem eller flere personer har svaret.

HVAD SKAL DER LINKES TIL? Hent forslag til dagsorden til tilbagemeldingsmødet

Aktivitet: Møde, hvor I melder resultater tilbage til medarbejdere

Når I fortæller medarbejderne om resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, kan I hente et udkast til en PowerPoint-præsentation.

I skal selv sætte resultaterne fra jeres undersøgelse ind i PowerPoint-præsentationen. Præsentationen indeholder også slides med forslag til dagsorden og dialogspørgsmål. I må gerne rette i præsentationen, så den passer til jeres behov.


Sådan opretter du en gratis spørgeskemaundersøgelse

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har med økonomisk støtte fra Velliv Foreningen udviklet denne hjemmeside, der giver mindre og mellemstore virksomheder mulighed for at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen.

I får adgang til spørgeskemaet ved at tilmelde jer på denne hjemmeside, og når undersøgelsen er afsluttet, får I tilsendt en rapport med resultater for hele arbejdspladsen. Det er også muligt at få rapporter for afdelinger, hvor fem medarbejdere eller mere har besvaret spørgeskemaet.

Inden I går i gang, er det vigtigt, at ledere og medarbejdere bliver enige om at sætte undersøgelsen i gang, og at I forpligter hinanden på

  • at alle medarbejdere på arbejdspladsen bliver inviteret til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen
  • at I sørger for, at medarbejderne bliver orienteret om undersøgelsen, inden den går i gang
  • at I vil offentliggøre resultaterne på arbejdspladsen
  • at I vil arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på baggrund af resultaterne fra undersøgelsen.

Hvordan får man adgang til spørgeskemaet?

I melder jeres arbejdsplads til undersøgelsen ved at skrive til trivselspakke@nfa.dk

I vil herefter modtage en mail med oplysninger om, hvordan I får adgang til den portal, hvor I kan oprette en spørgeskemaundersøgelse.

Hvad skal I være opmærksomme på?

Når I opretter spørgeskemaundersøgelsen på portalen, har I mulighed for at redigere i teksten til den mail, hvor medarbejderne bliver inviteret til at deltage i undersøgelsen. Det kan være med til at gøre mailen mere personlig. I kan fx skrive, hvem medarbejderne kan kontakte, hvis de har spørgsmål til undersøgelsen.

Invitationerne bliver sendt via mail, og medarbejderne får adgang til spørgeskemaet via et link i mailen. Dette link bliver oprettet automatisk, og I skal ikke foretage jer noget, når I opretter undersøgelsen.

I skal til gengæld lave en liste over de medarbejdere, der skal deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Listen skal indeholde medarbejdernes navn og mail-adresse. Hvis I ønsker at få resultaterne på afdelingsniveau, skal I også angive den afdeling, som de enkelte medarbejdere hører til. Der skal mindst være fem medarbejdere, der svarer på spørgeskemaet i en afdeling, for at vi kan lave rapporter for afdelingen.
Hvis I ønsker at få en rapport for hele arbejdspladsen, skal personalelisten se sådan ud: mailadresse; navn

Hvis I både ønsker at få en rapport for hele arbejdspladsen og for de enkelte afdelinger, hvor fem personer eller flere har besvaret spørgeskemaet, skal personalelisten se sådan ud:
mailadresse; navn; afdeling

Spørgeskemaundersøgelsen bliver oprettet af en ekstern leverandør, Interresearch. Hvis I har spørgsmål til opsætningen af spørgeskemaundersøgelsen, kan I kontakte hotline hos Interresearch på telefon 88 82 18 89.

Det er frivilligt om man vil svare, men det er godt at mange deltager. Jo flere, der svarer på spørgeskemaet, jo bedre afspejler resultaterne arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads.

For at få en høj svarprocent, sender vi efter en uge en påmindelse ud til de personer, der ikke har svaret. Denne påmindelse bliver automatisk sendt ud via spørgeskemaportalen, så der er ikke nogen, der får at vide, hvem der har svaret og hvem, der ikke har svaret.

Om fortrolighed og anonymitet

Der er indgået en databehandleraftale mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (dataansvarlig) og Interresearch (databehandler), der sikrer, at behandlingen af data lever op til gældende regler om behandling af persondata i EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt databeskyttelsesloven.

Det betyder, at svarene fra de enkelte medarbejdere ikke kan genkendes, når vi sender undersøgelsens resultater til jer.