Fase 1 – opstart

Formålet med Fase 1 er at planlægge jeres indsats for at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø og at starte indsatsen op.

Det er vigtigt, at I fra starten bliver enige om, hvad I vil opnå med jeres indsats og hvordan I vil organisere indsatsen på jeres arbejdsplads. Det indebærer blandt andet, at beslutte, hvem der skal gennemføre indsatsen, hvad I konkret vil gøre og hvordan I vil evaluere indsatsen.


Hør seniorforsker Johan Simonsen Abildgaard forklare om fase 1


Udpeg styregruppe og arbejdsgrupper

  • Start med at lave en styregruppe med en bred repræsentation af ledere og medarbejdere, fx TR, AMR og HR.
  • Styregruppen har det overordnede ansvar for at styre og koordinere indsatsen. Udpeg en koordinator.
  • Lav også én eller flere arbejdsgrupper, evt. en arbejdsgruppe pr. afdeling. Det er en fordel at have en leder med i hver arbejdsgruppe.
  • Arbejdsgruppen har ansvaret for det konkrete arbejde med at udvikle handleplaner og implementere indsatserne for at forbedre arbejdsmiljøet. Udpeg en tovholder for hver arbejdsgruppe.

Afklar rammer og mål for indsatsen

Styregruppens første opgave er at afklare rammer og mål for indsatsen. Tag udgangspunkt i følgende overvejelser:

  • Hvad er målet med indsatsen?
  • Hvordan organiserer vi indsatsen?
  • Hvilke arbejdsgrupper har vi behov for?
  • Hvor meget tid har vi sat af til at arbejde med processen?
  • Hvordan involverer vi medarbejderne?

Planlæg hele processen

Lav en oversigt over hele processen fra start til slut. Husk at inddrage erfaringer og læring fra tidligere, hvor I har arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Lav deadlines for, hvornår I gerne vil igangsætte og afslutte de forskellige faser i processen:


Involvér medarbejderne

Det er vigtigt, at både ledere og medarbejdere er involveret i indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Et bredt samarbejde på arbejdspladsen vil bidrage til at skabe ejerskab til processen. Det kan være med til at forankre indsatsen blandt medarbejderne og til at skabe opbakning til indsatsen.

Ved at involvere medarbejderne kan I forbedre jeres chancer for at gennemføre effektive indsatser, der forbedrer det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads.


Find en form, der passer til jer

Det er vigtigt, at I organiserer jeres indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på en måde, der passer til lige præcis jeres arbejdsplads.

Der kan være forskel på, hvordan man skal tilrettelægge indsatsen alt efter, om man arbejder på en lille eller en mellemstor virksomhed, og om man er en produktions- eller en servicevirksomhed. Byg videre på det, der fungerer hos jer, og tilpas indsatsen til jeres arbejdsgange og muligheder.