Hvad er psykosocialt arbejdsmiljø?

Psykosocialt arbejdsmiljø drejer sig om de forhold i arbejdet som påvirker, hvordan medarbejdere og ledere trives på deres arbejdsplads – og det er nogle forhold, som man kan gøre noget ved.

Det psykosociale arbejdsmiljø berører en række forskellige forhold, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering og indhold samt de krav og forventninger, som arbejdsopgaverne indeholder.

Hør seniorforsker Thomas Clausen fortælle om hvad psykisk arbejdsmiljø er


I DPQ Arbejdspladsskema måler vi 30 emner, der er inddelt i:

  • seks områder, der beskriver det psykosociale arbejdsmiljø
  • et område, der beskriver jeres trivsel i arbejdet.

Begge dele er noget, der har betydning både for arbejdspladsen og medarbejderne. Meget forskning peger nemlig på, at arbejdspladser er mere effektive og har et lavere sygefravær, når medarbejderne har et godt psykosocialt arbejdsmiljø og trives på jobbet.

I figuren nedenfor kan I se de seks områder af det psykosociale arbejdsmiljø, som påvirker medarbejderes trivsel i arbejdet. Hvis I vil forbedre trivslen på jeres arbejdsplads, er det derfor en god idé at se på, om I kan forbedre arbejdsmiljøet inden for et eller flere af disse områder.

Figur: De seks områder af det psykosociale arbejdsmiljø, der findes yderst i figuren, har alle betydning for medarbejderes trivsel i arbejdet.Figur: De seks områder af det psykosociale arbejdsmiljø, der findes yderst i figuren, har alle betydning for medarbejderes trivsel i arbejdet.

Læs mere om de syv områder og de 30 emner om psykosocialt arbejdsmiljø og trivsel