Fase 6 – evaluering

I er nu færdige med at implementere jeres handleplaner, og som det sidste skal I nu evaluere hele processen. Det vil give jer en forståelse af, hvordan I har arbejdet med jeres handleplaner og om I er nået i mål med jeres indsatser.
Evalueringen giver jer også en vigtig læring til næste gang, I skal arbejde med jeres arbejdsmiljø. Evalueringen giver jer et indblik i, hvordan I håndterede de udfordringer, I oplevede undervejs, _og hvordan I kan blive bedre til at gennemføre en indsats, der fokuserer på at forbedre jeres psykosociale arbejdsmiljø i fremtiden. Sørg derfor for, at I tager jer god tid til denne sidste del af processen.

I nedenstående video forklarer seniorforsker Johan Simonsen Abildgaard om evaluering og læring i fase 6Gennemfør en grundig evaluering

Styregruppen har ansvaret for at evaluere indsatsen på et mere overordnet niveau, hvis I har haft nogle tværgående indsatser på arbejdspladsen.

Arbejdsgrupperne har ansvaret for at evaluere indsatsen i de enkelte afdelinger.

Involvér medarbejderne

Det er en god idé at inddrage medarbejdernes oplevelse af processen i jeres evaluering.

Vi har lavet et udkast til en ’stemmeseddel’, som I kan hænge op på arbejdspladsen. Det giver mulighed for, at medarbejderne kan svare ’ja’ eller ’nej’ til spørgsmål om hvorvidt handleplanerne er gennemført og om der er behov for mere indsats.

AKTIVITET: Evalueringsmøde

Tovholderen indkalder arbejdsgruppen til et evalueringsmøde på 2 timer. I kan hente inspiration til dagsorden og proces i dette forslag.

Sørg for løbende at samle op på de enkelte punkter, så I har det til den endelige sammenfatning af jeres evaluering.


Lær af jeres erfaringer

Afsæt tid i jeres evaluering til at tale om de erfaringer, det har givet jer at arbejde med handleplaner og DPQ procesværktøjet. I kan hente inspiration til dagsorden og proces i dette forslag.

Sørg for, at få skrevet jeres erfaringer ned – de vil være en stor hjælp næste gang, I skal gennemføre en lignende proces på arbejdspladsen.

AKTIVITET: Opsamling i styregruppen

Når arbejdsgrupperne og styregruppen er færdige med deres evalueringer, er det vigtigt at mødes og i fællesskab samler op på hele processen. Tovholderen booker et møde af ca. 1 time.

Beslut, om I samtidig vil orientere den øverste ledelse om resultaterne af jeres indsats for at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø og trivslen på arbejdspladsen. Måske er der behov for en skriftlig orientering til ledelsen, så I sikrer, at evalueringen af jeres indsats kan genbesøges næste gang, I skal have en lignende proces.


Brug erfaringerne næste gang

Større forandringer sker ikke med det samme. Forandringer i det psykosociale arbejdsmiljø vil ske over tid og ofte fortsætte lang tid efter, at I har afsluttet indsatsen.

Sørg for, at hele arbejdspladsen bakker op om de gode forandringer I har sat i gang, så I kan få et endnu bedre arbejdsmiljø.

På et tidspunkt, vil det være tid til en ny kortlægning af jeres psykosociale arbejdsmiljø og trivsel. NFA anbefaler, at I igen tager en tur igennem processens seks faser – og at I selvfølgelig bruger de erfaringer, som I allerede har gjort jer.