Fase 6 – evaluering

I skal nu evaluere hele processen. I denne fase skal I finde ud af, hvordan I håndterede de udfordringer I oplevede undervejs. Hvordan kan I fx. blive bedre til at gennemføre indsatser i fremtiden? Sørg derfor for, at I tager jer god tid til denne sidste del af processen. I nedenstående video forklarer seniorforsker Thomas Clausen om … Læs videre

Fase 5 – implementering

I skal nu til at implementere jeres handleplan(er) og omsætte idéerne til et bedre arbejdsmiljø. Erfaringerne viser, at det især er i denne del af processen, at der er risiko for, at indsatserne går i stå. Så det er vigtigt, at I har et vedholdende fokus på implementeringen af handleplanen(erne), og at I løbende følger … Læs videre

Fase 4 – handleplaner

I skal nu gang med at udarbejde handleplaner for de prioriterede emner. Det er en god idé at bruge tid på at lave gode handleplaner. Handleplanerne giver jer en klar plan for, hvad I helt konkret skal gøre, hvem der gør hvad og hvornår. Handleplanerne udvikler I på et handleplansmøde. Hør seniorforsker Thomas Clausen forklare … Læs videre

Fase 3 – prioritering

I prioriteringsfasen skal I udvælge de emner, I skal arbejde med i den videre proces. Det kan I gøre på et prioriteringsmøde. De emner, I prioriterer, skal danne grundlag for de handleplaner, som I senere skal udarbejde og føre ud i livet for at forbedre arbejdsmiljøet. Hør seniorforsker Johan Simonsen Abildgaard forklare om prioritering i … Læs videre

Fase 2 – kortlægning

I skal nu gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, der kortlægger det psykiske arbejdsmiljø og jeres trivsel på arbejdspladsen. I skal også finde ud af, hvordan I motiverer jeres kolleger til at deltage i undersøgelsen, og hvordan I vil melde resultaterne tilbage til medarbejdere og ledere på jeres arbejdsplads. Hør seniorforsker Thomas Clausen forklare om kortlægning i fase … Læs videre

Fase 1 – opstart

Formålet med Fase 1 er at planlægge jeres indsats for at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø og at starte indsatsen op. Det er vigtigt, at I fra starten bliver enige om, hvad I vil opnå med jeres indsats og hvordan I vil organisere indsatsen på jeres arbejdsplads. Det indebærer blandt andet, at beslutte, hvem der skal … Læs videre

Trivsel

Området Trivsel fokuserer på medarbejdernes oplevelse af deres arbejdssituation. I DPQ Arbejdspladsskema måler vi fem emner, der handler medarbejderes trivsel. Mening i arbejdet Engagement i arbejdspladsen Stress Konflikt mellem arbejde og privatliv Jobtilfredshed Det psykosociale arbejdsmiljø på deres arbejdsplads har betydning for medarbejdernes trivsel i arbejdet og for deres mere generelle trivsel og helbredstilstand. Medarbejdere, … Læs videre

Negativ adfærd

Området Negativ adfærd fokuserer på konflikter og krænkende handlinger på arbejdspladsen. I DPQ Arbejdspladsskema måler vi seks emner, der handler om negativ adfærd på arbejdspladsen. Trusler Vold Mobning Seksuel chikane Diskrimination Chikane Der er mange forskellige former for negativ adfærd arbejdspladsen, der kan have betydning for medarbejderens trivsel i arbejdet. Konsekvenserne af at blive udsat … Læs videre

Forandringer

Området Forandringer fokuserer på hvordan forandringer bliver håndteret på arbejdspladsen. I DPQ Arbejdspladsskema måler vi ét emne, der handler om håndtering af forandringer. Håndtering af forandringer Når der sker forandringer på arbejdspladsen, giver det ofte en vis usikkerhed og et øget pres blandt medarbejderne – især hvis medarbejderne ikke ved, hvilke konsekvenser forandringerne kommer til … Læs videre

Ledelse

Området Ledelse fokuserer på relationer mellem ledere og medarbejdere. I DPQ Arbejdspladsskema måler vi seks emner, der handler om ledelse. Relationer til nærmeste leder Ledelseskvalitet Støtte fra leder Retfærdighed Inddragelse Anerkendelse Relationen mellem ledere og medarbejdere er vigtig, da ledelsen i høj grad udstikker rammerne for, hvordan opgaverne skal løses på arbejdspladsen. Derfor er det … Læs videre